$left
$middle

5793

Dp 5793, Degeln 5

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Degeln 5 och del av Innerstaden 4:3 i Norra Sorgenfri.

Planuppdrag

sv