$left
$middle

5837

Dp 5837, Bunkeflo 6:8

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-04-26 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5837 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv