$left
$middle

5869

ÄDp 5869, Järnvägen 1:1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Järnvägen 1:1.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5869 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv