$left
$middle

5869

ÄDp 5869, Järnvägen 1:1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Järnvägen 1:1.

Planuppdrag

sv