$left
$middle

5686

Dp 5686, fastigheten Tullstorp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5686 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv