$left
$middle

5815

Dp 5815, Gråbröder 20

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Gråbröder 20 i Gamla Staden i Malmö (Dp 5815).

Planuppdrag

sv