$left
$middle

5763

Dp 5763, Järnvägen 1:5 i Kirsebergsstaden i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-26 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Järnvägen 1:5 i Kirsebergsstaden.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5763 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv