$left
$middle

5873

Dp 5873, Limhamn 11:149

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Limhamn 11:149.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5873 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv