$left
$middle

5873

Dp 5873, Limhamn 11:149

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Limhamn 11:149.

Planuppdrag

sv