$left
$middle

5660

Dp 5660, fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2 i Norra Sorgenfri.

Planuppdrag

sv