$left
$middle

5660

Dp 5660, fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Ugnen 5 och Tangenten 2 i Norra Sorgenfri.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5660 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv