$left
$middle

5867

Dp 5867, Tygelsjö 52:34

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Tygelsjö 52:34 i Tygelsjö by.

Planuppdrag

sv