$left
$middle

5867

Dp 5867, Tygelsjö 52:34

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Tygelsjö 52:34 i Tygelsjö by.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5867 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv