$left
$middle

5822

Dp 5822, Kaninen 26

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-25 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Kaninen 26 i Rådmansvången.

Planuppdrag

sv