$left
$middle

5808

Dp 5808, Kvarnhög 19

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Kvarnhög 19 i Videdal.

Planuppdrag

sv