$left
$middle

5808

Dp 5808, Kvarnhög 19

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Kvarnhög 19 i Videdal.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5808 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv