$left
$middle

5631

Dp 5631, del av fastigheten Hyllie 165:61 i Hyllie i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5631 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv