$left
$middle

5631

Dp 5631, del av fastigheten Hyllie 165:61 i Hyllie i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet

Planuppdrag

sv