$left
$middle

5691

Dp 5691, fastigheten Kornet 8 i Västra Sorgenfri

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Planuppdrag

sv