$left
$middle

5846

Dp 5846, Smedjan 12 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Smedjan 12 m.fl.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5846 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv