$left
$middle

5846

Dp 5846, Smedjan 12 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Smedjan 12 m.fl.

Planuppdrag

sv