$left
$middle

5827

Dp 5827, Trollhättan 6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-30 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Trollhättan 6 i Västra Hamnen.

Planuppdrag

sv