$left
$middle

5795

Dp 5795, Florens 2 i Fridhem

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Florens 2 i Fridhem i Malmö (Dp 5795).

Planuppdrag

sv