$left
$middle

5732

Dp 5732 Gulmåran 1 m.fl. i Hindby

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-21 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Gulmåran 1 m.fl. i Hindby.

Planuppdrag

sv