$left
$middle

5778

Dp 5778, Bispen 2 och 3

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Bispen 2 och 3 i Hästhagen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5778 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv