$left
$middle

5778

Dp 5778, Bispen 2 och 3

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheterna Bispen 2 och 3 i Hästhagen.

Planuppdrag

sv