$left
$middle

5836

Dp 5836, del av Husie 172:256 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Husie 172:256 m.fl.

Planuppdrag

sv