$left
$middle

5836

Dp 5836, del av Husie 172:256 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Husie 172:256 m.fl.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5836 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv