$left
$middle

5829

Dp 5829, Bunkeflo 7:6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bunkeflo 7:6 (norr om högstadieskolan).

Planuppdrag

sv