$left
$middle

5829

Dp 5829, Bunkeflo 7:6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bunkeflo 7:6 (norr om högstadieskolan).

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5829 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv