$left
$middle

5690

Dp 5690, fastigheten Assessorn 1 m.fl. i Allmänna Sjukhuset

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Planuppdrag

sv