$left
$middle

5654

Dp 5654, fastigheten
Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2019 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2 i Kirseberg.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förändra befintliga byggnader samt att uppföra nya byggnader inom kvarteret. Nya ändamål som föreslås är bostäder, kontor, förskola, p-hus och centrumfunktioner.

Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte. Planläggningen motiveras av att behovet av nya bostäder är stort i Malmö samt att det föreslagna planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge inom Storstadspaketets influensområde längs linje fyra.

Planuppdrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dp 5654 Underlag till begäran om planuppdrag.pdf Pdf, 827.8 kB. 827.8 kB 2019-10-25 14.57
sv