$left
$middle

5758

Dp 5758, Bladet 8 i Södra Sofielund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Bladet 8 i Södra Sofielund.

Planuppdrag

sv