$left
$middle

5545

Dp 5545, Liljan 26

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Liljan 26 i Innerstaden.

Planuppdrag

sv