$left
$middle

5545

Dp 5545, Liljan 26

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Liljan 26 i Innerstaden.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5545 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv