$left
$middle

5834

Dp 5834, del av Kirseberg 14:113 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Kirseberg 14:113 m.fl.

Planuppdrag

sv