$left
$middle

5834

Dp 5834, del av Kirseberg 14:113 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Kirseberg 14:113 m.fl.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5834 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv