$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö stadsvapen

Malmö stadsvapen är landets äldsta och Malmö stad är ensam i Norden om att kunna visa upp ett nästan 600 år gammalt pergamentbrev med bestämmelser om hur stadsvapnet ser ut.

Pergamentsbrevet

Vapenbrevet undertecknades av Erik av Pommern på Visborgs slott på Gotland S:t Georg dagen den 23 april 1437. I och med brevet förlänar Erik av Pommern staden Malmö bilden av ett griphuvud. Ur brevet framgår att Erik med Guds nåd i egenskap av Danmarks, Sveriges, Norges, Vendes och Götes kung och som hertig av Pommern ger malmöborna och deras efterkommande rätten att använda stadsvapnet i evinnerliga tider.

Enligt brevtexten ska vapnets bestå av en röd grips huvud som har en röd hals och röda öron. Ovanpå huvudet ska vila en förgylld krona i ett vitt fält. På hjälmen ska finnas en röd grips huvud och en förgylld krona med en buske vita och röda strutsfjädrar mitt på kronan.

”Et røt grips howith meth rødh hals oc rødhe øren oc owen pa howithet een forgult krone vti et hwit feld, oc vpa hielmen sammelethis eet røt grips howith meth een forgylt krone meth een busk strudzfiedhre myt aa kronen, hwidhe oc rödh.”

Malmö är den enda svenska kommun förutom Halmstad som har en hjälm med hjälmprydnad som del av stadsvapnet.

Efter brevtexten finns en målad bild av stadsvapnet ur vilken framgår vilka färger som ska ligga i teckningens olika fält. Under brevet finns en röd och vit silkessnodd vars sigill har fallit bort.

Urkunden förvaras på Malmö Stadsarkiv.

Rött och vitt stadens färger

Den vapenbild som Malmö fick 1437 genom det kungliga beslutet används fortfarande. Rött och vitt, vapnets färger, är därmed också Malmö stads färger.

Enligt en anteckning i Registrum ville Malmøyghe, Malmö stads medeltida tänkebok användes sigillet med gripvapnet för första gången den 29 juni 1438 på apostlarna Petrus och Paulus helgondag.

År 1974 registrerades Malmö stadsvapen som kommunvapen. Den version av stadsvapnet som används som stadens logotype idag godkändes av Malmö kommunfullmäktige i december 2000. Utöver en tolkning av vapnet består den aktuella logotypen av två gröna pelare som formar ett M.

Den pommerska gripen

Den pommerska gripen var från början en dynastisk symbol för hertigarna av Pommern i huset Grip. Genom att Erik av Pommern skänkte bilden av griphuvudet ur sitt eget pommerska vapen blev gripens huvud också en vapenbild för Malmö.

Gripen är ett sagodjur som kombinerar ett örnhuvud med vingar och framben och ett lejon med bakben och svans. Det heraldiska fabeldjuret som förenar klokhet och styrka är en vanlig symbol inom vapenkonsten. Sagodjuret som kan leva både i luften och på marken har ibland kopplats samman med Kristi himmelsfärd. Den bevingade gripen, örnen som flyger högre än alla andra fåglar och lejonet det kungliga djuret blev en symbol för Kristus såsom tillhörande både himmel och jord.

Gripen i Skåne

Griphuvudet i Malmö vapen går igenom i de väsentligt yngre vapenbilderna för Skåne. När Skåne blev svenskt efter Roskildefreden 1658 saknade landskapet ett eget vapen. Skånes landskapsvapen skapades då för att representera Skåne vid Karl X Gustavs begravning 1660. Landskapsvapnets motiv utgick från Malmö stadsvapen.

Brunnslock till gatubrunn, nutid. Med gripen på.

Gatubrunn vid Stortorget. Foto: Torbjörn Andersson/Malmö Museer.

sv