$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kartor

Historisk karta över Malmö. Kartan är i färg och på den syns främst hamnområden. Bland annat Östra Hamnområdet och Nyhamnsområdet.

Malmökarta från 1904.

Kartor har mycket att berätta om en stads historia. De speglar olika skeenden i stadens utveckling och visar hur och var den vuxit fram.

Över Malmö, precis som alla städer, har det sedan lång tid tillbaka gjorts kartor.

Olika betingelser har format stadens planmönster och kartorna återspeglar därför skilda epokers ideal och livsvillkor. Gator anlagda för flera hundra år sedan påverkar ännu stadsbilden, även om de ursprungliga husen försvunnit.

På samma sätt kan man på bykartor från 1600-talet se strukturer som fortfarande styr våra rörelsemönster.

De äldsta kartorna

De äldsta bevarade kartorna över Malmö härstammar från de sista åren av den danska tiden på 1650-talet. Flertalet av dem visar enbart befästningsanläggningen runt staden.

Från den första svenska tiden finns en lång rad kartor som visar hur man projekterade en ny försvarsanläggning med vallgrav, raveliner och bastioner runt stadsbebyggelsen.

Kartor i militära syften

Fram till början av 1800-talet fyllde de allra flesta stadskartor militära syften. Många av dessa äldre kartor över Malmö finns följaktligen i Krigsarkivet i Stockholm.

En av de äldsta kartorna över Malmö, tryckt omkring 1675, finns bevarad i Stadsbibliotekets samlingar.

Sök efter kartor

sv