$left
$middle

Gustav Adolfs torg/busstorget

Busstorget på Gustav Adolfs torg byggs om under 2023. Under byggtiden omleds gång- och cykeltrafik och bussen får tillfälliga hållplatser. När ombyggnationen är klar kommer elbussar kunna trafikera platsen och gatumiljön bli mer tillgänglig.

Under våren 2023 bygger vi om busstorget på Gustav Adolfs torg. Det behövs för att den ska kunna trafikera kommande helelektrifierade bussar (MalmöExpressen).

Ombyggnationen planeras vara klar i juli 2023. Då får busstorget en klar förbättring med säkrad framkomlighet för elbussar. Platsen blir en trevligare miljö att vistas i och att resa till och från.

Detta bygger Malmö stad

  • Busstorgets funktion och utseende anpassas för helelektrifierade MalmöExpressen-bussar.
  • Plattformen i mitten av busstorget får fler träd och fler sittplatser i anslutning till busskurerna.
  • Gatstenen vid entrén till kyrkogården kommer flyttas in innanför kyrkogårdens grindar och gångbanan utanför kommer få markplattor istället.
  • Förstärker belysningen för att öka tryggheten

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv