$left
$middle

Tillgänglighet för webbtjänsten Ekonomiskt bistånd – Följ ditt ärende

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Ekonomiskt bistånd – Följ ditt ärende uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Webbtjänsten uppfyller alla krav.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Mitt försörjningsstöd i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till asf@malmo.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Finns ej.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2021.