$left
$middle

Tillgänglighets­redogörelse för malmo.se

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur malmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och h­ur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.­

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbp­latsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från malmo.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till malmostad@malmo.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Det finns PDF-dokument som inte uppfyller kraven.
  • Det kan finnas meningsbärande bilder och andra grafiska element som saknar ett textalternativ som ger en likvärdig beskrivning till användare som inte ser bilden.
  • Det kan finnas video- och ljudfiler som saknar tillgänglighetsanpassningar.


Särskilda redogörelser

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Det kan finnas äldre dokument som inte uppfyller kraven.
  • Videofilmer skapade före den 23 september 2020 kan ha tillgänglighetsbrister.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör både revisioner utförda av tillgänglighetsexperter och självskattningar i olika sammanhang. Vi gör löpande nya genomgångar och tester i samband med att vi utvecklar webbplatsen, och arbetar hela tiden med att åtgärda brister som identifieras.

Redogörelsen uppdaterades senast .

sv