$left
$middle

Tillgänglighetsredogörelse för Medborgarprotalen

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Medborgarportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Medborgarportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till malmostad@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Nuvarande gränssnitt kommer att ersättas med ett nytt under oktober. Eventuella brister som kvarstår kommer att redovisas då.
  • Det finns PDF-dokument som inte uppfyller samtliga tillgänglighetskrav.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Det finns äldre PDF-dokument som inte uppfyller samtliga tillgänglighetskrav.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbtjänsten som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.

sv