$left
$middle

Formulär om användarundersökningar till Malmöbor

Via det här formuläret vill vi gärna ha dina synpunkter och tankar kring den användarundersökning som alla kommunvägledare haft möjlighet att skicka ut till Malmöbor i samband med samtal gällande beslut om skolbyte. Dina svar är anonyma.

sv