$left
$middle

Synpunkter och klagomål på vård, omsorg och stöd

Via e-tjänsten kan du lämna in synpunkter och klagomål på Malmö stads äldreomsorg och hemsjukvård, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (socialtjänsten).

sv